Bedrijfsmiddelen

Deze verzekeringen bieden dekking voor schade aan of verloren gaan van bedrijfsmiddelen en / of installaties1 januari 2018
Uw voertuigen verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid is verplicht. Verder kunt u de dekking uitbreiden met beperkt casco of volledig casco zodat u dekking heeft tegen schade, diefstal of verlies.
1 januari 2018
Deze verzekering verzekert uw bedrijf tegen schade aan (draagbare) bedrijfsapparatuur zoals computers, elektronica en randapparatuur en standaard geïnstalleerde software.
1 januari 2018
Met de machinebreukverzekering verzekert u zich tegen materiële schade aan vast opgestelde machines en installaties