Missie en Visie VBO Makelaar

Missie
VBO Makelaar is de branchevereniging voor vakbekwame en betrouwbare makelaars en taxateurs in onroerende zaken. Zij behartigt de belangen van en verleent diensten aan haar leden teneinde hen te ondersteunen in het ondernemerschap en bij de beroepsuitoefening.

Visie
VBO Makelaar biedt haar leden praktische ondersteuning in dienstverlening en belangenbehartiging middels het toegankelijk kenniscentrum.


Vier kernwaarden staan centraal voor VBO Makelaar en haar leden

Betrokkenheid
De vereniging kiest voor een persoonlijke benadering en speelt in op de actualiteit.
Kwaliteit
De vereniging hecht grote waarde aan de kennis en kunde van haar leden en biedt als kenniscentrum de ondersteuning voor de gehele bedrijfsvoering.
Servicegericht
De vereniging kent de behoefte van haar leden en stemt haar faciliterende dienstverlening hier op af.
No-nonsense
De vereniging is praktijkgericht en biedt bruikbare tools om doelgericht te werk te gaan.


VBO makelaarContact gegevens:

VBO Makelaar
branchevereniging

Tel.: 070 3458703

Website:
www.vbo.nl